Чорнухинська територіальна громада

Полтавська область, Лубенський район

Повідомлення про проведення громадського обговорення проєкту рішення щодо реорганізації Мокиївської гімназії Чорнухинської селищної ради Полтавської області

Дата: 19.06.2024 11:51
Кількість переглядів: 74

Фото без опису

Оголошується проведення громадського обговорення проєкту рішення засновника – Чорнухинської селищної ради - щодо реорганізації Мокиївської гімназії Чорнухинської селищної ради Полтавської області (надалі – Мокиївська гімназія/гімназія/заклад освіти) шляхом приєднання до Чорнухинського ліцею імені Г.С.Сковороди Чорнухинської селищної ради Полтавської області.

Організатор громадського обговорення – Чорнухинська селищна рада.

Ініціатор громадського обговорення – відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Чорнухинської селищної ради.

Мета – врахування думки жителів Чорнухинської громади щодо реорганізації закладу загальної середньої освіти на території громади та обговорення відповідного проєкту рішення про реорганізацію закладу освіти, що буде виноситися на розгляд. Чорнухинської селищної ради.

Адреса закладу освіти: 37120, Полтавська область, Лубенський район, с. Мокіївка, вул. Центральна, б. 7а.

Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»:

- рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає засновник (засновники);

- мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та/або суспільства;

- у разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення.

Відповідно до ст.143 Конституції України, територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Згідно ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

Відповідно до ст.25 Закону України «Про освіту», засновник закладу освіти зобов’язаний у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти.

За ст. 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту», рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає засновник (засновники). Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та /або суспільства. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення.

Оплата праці педагогічних працівників здійснюється за рахунок освітньої субвенції. При цьому, згідно п.10 Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 р. № 6 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2024 р. № 245), за рахунок субвенції не здійснюється фінансування закладів загальної середньої освіти (крім закладів початкової школи), кількість учнів у яких становить: з 1 вересня 2016 р. – менше 25 осіб; з 1 вересня 2025 р. – менше 45 осіб; з 1 вересня 2026 р. – менше 60 осіб.

Період реформ, розпочатий державою, поставив питання реорганізації та закриття шкіл у сільській місцевості. Ця проблема гостра для всієї України і є результатом демографічної кризи, яка спостерігається в державі. З кожним роком кількість учнів в українських школах скорочується, тому й не дивно, що чимало закладів освіти стали напівпорожніми.

Навчальні заклади з нижчою фактичною наповнюваністю класів є найбільш затратними комунальними установами у перерахунку на одного учня. Крім цього наразі актуальним стає утримання закладів освіти, крім початкових шкіл, починаючи з 01.09.2025 року з кількістю учнів менше 45 осіб, а з 01.09.2026 р. – менше 60 осіб, в частині виплати заробітної плати та інших нарахувань педагогічним працівникам за рахунок коштів місцевого бюджету.

Як наслідок малокомплектності, – відсутня повноцінна позакласна, виховна, спортивно-масова робота, що не сприяє соціалізації дітей. Вони навчаються у замкнутому колі, відсутні умови для організації системної методичної роботи. До того ж, відсутнє ефективне та оптимальне використання матеріально-технічних ресурсів і бюджетних коштів громади.

Тому перед місцевою владою постає питання раціонального розподілу бюджетних коштів, альтернатива утримання таких навчальних закладів (оплату за енергоносії, природний газ, водопостачання, інші послуги, зарплату технічному персоналу, а у деяких випадках, зазначених вище, педагогічним працівникам) чи переведення дітей до спроможних навчальних закладів і забезпечення якісніших умов навчання завдяки вивільненим/зекономленим коштам.

Довідково: відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту», кількість учнів у класі (наповнюваність класу) державного, комунального закладу освіти не може становити менше 5 учнів та більше: 24 учнів, які здобувають початкову освіту; 30 учнів, які здобувають базову чи профільну середню освіту. У разі якщо кількість учнів не дозволяє утворити клас, учні можуть продовжити навчання в цьому закладі освіти за однією з інших (крім очної) форм здобуття повної загальної середньої освіти або в іншому закладі освіти із забезпеченням територіальної доступності. Початкова школа може забезпечувати здобуття початкової освіти дітьми (незалежно від їх кількості) одного або різного віку, які можуть навчатися в одному з’єднаному класі (класі-комплекті) або в різних класах. Освітній процес у такій школі може організовуватися одним чи кількома вчителями або в будь-якій іншій формі, яка є найбільш зручною та доцільною для забезпечення здобуття дітьми початкової освіти відповідно до державного стандарту початкової освіти. Гранична наповнюваність таких класів-комплектів становить не менше п’яти та не більше дванадцяти осіб.

На даний час на території Чорнухинської територіальної громади функціонує 6 закладів загальної середньої освіти (далі –ЗЗСО), з них чотири ліцеї: Чорнухинський, Вороньківський (з дошкільним підрозділом), Кізлівський і Гілецький, Білоусівська (з дошкільним підрозділом) початкова школа і Мокиївська гімназія (з дошкільним підрозділом).

Загальна кількість учнів, що здобувають освіту у ЗЗСО Чорнухинської територіальної громади, становить 810 осіб. Кількість вихованців закладів дошкільної освіти/дошкільних підрозділів – 215 дітей.

Переважна видаткова частина бюджету громади (Чорнухинської селищної ради) використовується на забезпечення утримання та належного функціонування закладів освіти для надання ними освітніх послуг. Значною проблемою залишається утримання навчальних закладів із малою наповнюваністю учнів/вихованців.

У Мокиївській гімназії Чорнухинської селищної ради Полтавської області прогнозовано станом на 01.09.2024 року (2024-2025 навчальний рік) буде навчатися 37 учнів (з них – 2 ВПО (внутрішньо-переміщені особи) та 6 вихованців у дошкільному підрозділі. При цьому у закладі відсутні 3-й, 6-й і 9-й класи, а у початковій школі буде утворено один клас-комплект.

У закладі працює тринадцять вчителів, один вихователь та вісім працівників (обслуговуючий персонал). Сезонно будуть прийняті три кочегара. Вартість утримання одного учня (за даними на 2024 фінансовий рік) становить 80 374,00 грн./рік, а вартість утримання одного вихованця дошкільного підрозділу – 91 256,00 грн./рік. Вартість утримання навчального закладу (обов’язкові витрати) з місцевого бюджету – 1 807 020,00 грн./рік., з державного (заробітна плата та інші виплати педагогічним працівникам) – 2 298 716,00 грн.

Відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Чорнухинської селищної ради проведено моніторинг демографічної ситуації у громаді, визначено прогнозовану чисельність дітей – потенційних учнів першого класу та чисельність вихованців дошкільного підрозділу на 5 років (станом на 11.06.2024 р.) за контингентом (перспективна мережа Мокиївської гімназії):

- до першого класу гімназії можуть бути зараховані: 2024 р. – 3 дитини, 2025 р. – 2 дитини, 2026 р. – 1 дитина, 2027 рік – 2 дитини, 2028 р. – 0. Всього у закладі освіти: 2024/2025 н.р. – 37 учнів (з них 2 ВПО), 2025/2026 н.р. – 39 учнів (з них 2 ВПО), 2026/2027 н.р. – 35 учнів (з них 2 ВПО), 2027/2028 н.р. – 29 учнів (з них 2 ВПО), 2028/2029 – 29 учнів (з них 2 ВПО). У дошкільному підрозділі: 2024/2025 н.р. – 6 вихованців, 2025/2026 н.р. – 5 вихованців, 2026/2027 н.р. - 4 вихованці, 2027/2028 н.р. – 2 вихованці, 2028/2029 – 2 вихованці.

Тож, у найближчі роки кількість учнів у гімназії та вихованців у дошкільному підрозділі зменшиться, але зросте вартість утримання.

На сьогодні оптимальним вирішенням проблеми малокомплектності навчальних закладів є оптимізація мережі, зокрема реорганізація або ліквідація таких закладів. Зекономлені кошти будуть спрямовані на придбання навчальних посібників, оснащення навчальних кабінетів існуючих закладів освіти сучасним навчальним обладнанням та матеріалами, комп’ютерною технікою, шкільними меблями, мультимедійним обладнанням, облаштування туалетних приміщень, переоснащення харчоблоків, здійснення необхідних капітальних і поточних ремонтів, облаштування спортивних майданчиків, територій навчальних закладів, на розвиток громади в цілому.

На даний час надмірні витрати на утримання малокомплектних навчальних закладів освіти позбавляють можливості реінвестувати кошти громади у розвиток навчальних закладів, які забезпечують більш високу якість освітніх послуг або ж витратити їх на ремонт сільських доріг, здійснення заходів з благоустрою тощо.

Але найголовніше – якість знань, рівень підготовки учнів, вміння набувати навиків спілкування в колективі однолітків, вчитися здобувати лідерські навички, мати можливість повноцінного розвитку своїх здібностей та творчої майстерності. Бо тільки у конкурентному учнівському середовищі у дітей є мотивація до кращих результатів у навчанні.

Реорганізація гімназії буде здійснюватися шляхом приєднання до найбільшого, опорного закладу освіти громади – Чорнухинського ліцею з подальшим утворенням Мокиївської філії ліцею, яка буде забезпечувати надання освіти на трьох рівнях: дошкільної, початкової та базової середньої освіти.

Проаналізувавши перспективну мережу, матеріально-технічну базу, розмір бюджетних коштів на утримання закладу, виносимо на громадське обговорення проєкт рішення засновника щодо реорганізації Мокиївської гімназії Чорнухинської селищної ради Полтавської області шляхом приєднання до Чорнухинського ліцею імені Г.С.Сковороди Чорнухинської селищної ради Полтавської області.

Тож запрошуємо усіх мешканців Чорнухинської територіальної громади долучитися до громадського обговорення щодо зазначеного вище питання.

Формат проведення громадського обговорення: задля забезпечення безпеки громадян, у зв’язку з введеним на території України воєнним станом через збройну російську агресію та відповідно до Указу Президента України №64/2022  від 24 лютого 2022 р., затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», продовженого Указами Президента України, пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі із зазначенням особи і контактної інформації заявника за адресою: вул. Центральна, б.30, селище Чорнухи, Лубенського району, Полтавської області, 37100 (відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Чорнухинської селищної ради) та на електронну адресу osvita_ch@ukr.net

Також із дотриманням усіх заходів безпеки: публічне громадське обговорення передбачатиме проведення на базі закладу освіти громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю і колективом закладу освіти. Дати і час проведення зазначених заходів буде повідомлено громадськості шляхом оприлюднення інформації на сайті навчального закладу і сайті Чорнухинської селищної ради - chornuhynska-gromada.gov.ua

Громадське обговорення буде проводитися з 19 червня 2024 року по 19 червня 2025 року.

Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення – Семегал Ірина Миколаївна, начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Чорнухинської селищної ради (тел. (05340) 51-404).

Після отримання пропозицій та проведення аналізу, узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Чорнухинської селищної ради.

Завантажити Проєкт рішення сесії Про реорганізацію Мокиївської гімназії Чорнухинської селищної ради Полтавської області


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь