Чорнухинська територіальна громада

Полтавська область, Лубенський район

Порядок бронювання військовозобов’язаних (оновлено)

Дата: 27.10.2022 09:07
Кількість переглядів: 201

Бронювання військовозобов'язаних

Фото без опису

Роз’яснення щодо Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, а також підприємствами, установами, організаціями, які задовольняють потреби Збройних Сил України, інших військових формувань, населення в умовах правового режиму воєнного стану

З метою організації бронювання військовозобов’язаних підприємств, установ і організацій просимо врахувати наступну інформацію.

У преамбулі до постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2022 року № 194 “Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного часу” (із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 року № 218, від 20 травня 2022 року № 615) (далі – постанова) зазначено, що нормативно-правовий акт Уряду прийнято у відповідності до статей 12 та 25 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” (далі - Закон).

Статтею 25 Закону встановлено, що бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів та виконання мобілізаційних завдань (замовлень).

Це стосується, зокрема, і відповідних сфер управління та галузей агропромислового сектору національної економіки щодо задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в умовах особливого періоду.

Тобто, до пропозицій повинні включатися військовозобов’язані, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях (далі – підприємства), які є виконавцями мобілізаційних завдань (замовлень).

Відповідно до статті 1 Закону мобілізаційні завдання (замовлення) - окремі вимоги мобілізаційного плану щодо номенклатури, обсягів виробництва необхідної продукції, утворення і підготовки до розгортання спеціальних формувань, а також затверджені в установленому порядку першочергові заходи мобілізаційної підготовки, які доводяться для виконання до центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування. До підприємств, установ і організацій, що залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), мобілізаційні завдання (замовлення) доводяться на підставі затверджених основних показників мобілізаційного плану і договорів (контрактів), що укладаються в порядку, передбаченому законодавством.

У разі включення до пропозицій щодо бронювання військовозобов’язаних необхідно обов’язково додавати належне обґрунтування щодо виконання таким підприємством завдань із задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, національної економіки та населення з відповідним підтвердженням (дата та номер рішення органу виконавчої влади та місцевого самоврядування про встановлення (доведення) мобілізаційних завдань (замовлень), а також дата та номер укладеного договору щодо їх виконання тощо). НЕ ВКАЗУВАТИ найменування та обсяги виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг згідно мобілізаційного завдання (замовлення).

З метою перевірки наявності та стану договорів на виконання мобілізаційних завдань (замовлень) підприємства, яким вони доведені (встановлені) розпорядженнями обласних (районних) державних або військових адміністрацій та або органами місцевого самоврядування, разом з пропозиціями щодо бронювання подають копії листів обласних (районних) державних (військових) адміністрацій та Київської міської військової адміністрації про підтвердження доведення безпосередньо до підприємств або через органи місцевого самоврядування мобілізаційних завдань (замовлень) та укладення договорів.

Не можуть слугувати підтвердженням листи органів місцевого самоврядування про встановлення (доведення) мобілізаційних завдань (замовлень) та укладення з підприємствами договорів на їх виконання без посилання в цих листах на розпорядження органів виконавчої влади щодо встановлення (доведення) мобілізаційних завдань (замовлень) органам місцевого самоврядування. Наприклад, не є підтвердженням лист територіальної громади, яка своїм розпорядженням встановила фермеру мобілізаційне завдання та уклала з ним договір, але в листі відсутнє посилання на розпорядження обласної (районної) державної або військової адміністрації про встановлення (доведення) мобілізаційного завдання (замовлення) цій громаді.

ПІДТВЕРДЖЕННЯ НАДАЄТЬСЯ У ФОРМІ ВІДКРИТОЇ ІНФОРМАЦІЇ з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 19 жовтня 2016 р. № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію».

Звернення підприємств з листами, у яких відсутня інформація про доведені (встановлені) мобілізаційні завдання (замовлення) та договори про їх виконання, не розглядатимуться Міністерством аграрної політики та продовольства України та повертаються для приведення у відповідність до вимог.

При підготовці Пропозицій враховувати рішення Головнокомандувача Збройних Сил України щодо заборони бронювання військовозобов’язаних, які мають нижчезазначені дефіцитні для Збройних Сил України військово-облікові спеціальності:

Не включати в Пропозиції військовозобов’язаних, які мають такі спеціальності:

рядового, сержантського та старшинського складу: 003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 058, 065, 069, 070, 071, 072, 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163, 178, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 265, 267, 307, 320, 323, 326, 333, 340, 379, 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 543, 544, 549, 550, 554, 569;

офіцерського складу за групами ВОС: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що номери військово-облікових спеціальностей рядового, сержантського і старшинського складу повинні відповідати наказу Міністерства оборони України від 07.09.2020 № 317 «Про затвердження переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2020 р. за № 927/35210, а також Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 20 червня 2012 року № 412/ДСК, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 липня 2012 року за № 1190/21502.

Наприклад, ВОС 837, 838, 839, 840 змінено на ВОС 790.

Наслідком не відповідності може бути відмова ТЦК та СП у бронюванні.

Мінагрополітики не погоджуватиме наступні військово-облікові спеціальності:

403, до якої відноситься і ВОС 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407; 

420, до якої відноситься і ВОС 415, 416, 417, 418, 419, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 431, 465;

460, до якої відноситься і ВОС 428, 461, 462, 463, 466, 467, 468, 469;

474, до якої відноситься і ВОС 473, 476, 477, 479, 480, 481.

Водночас інформуємо, що не підлягають бронюванню, у визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2022 року № 194 (із змінами) порядку:

військовозобов’язані, які мають посвідчення про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час, оформлені відповідно до Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2015 року № 45 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 12);

які не перебувають у трудових відносинах з підприємством;

які не перебувають на військовому обліку військовозобов’язаних (призовники (до 27 років); особи, які досягли граничного віку перебування у запасі; особи, які за станом здоров’я визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку; не мають військових звань та або військово-облікових спеціальностей, тощо);

які мають дефіцитну для Збройних Сил України військово-облікову спеціальність;

які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації на підставі статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

! Не погоджуються Міністерством оборони України посади працівників, які не є визначальними для забезпечення сталого функціонування підприємств, галузей і не є дефіцитними на ринку праці та які можуть бути замінені громадянами-невійськовозобов’язаними або які не відносяться до професій, що забезпечують виробництво продовольства (різноробочий, підсобний робітник, робітник фермерського господарства, робітник з благоустрою, робочий току, робітник з догляду за тваринами, прибиральник територій, прибиральник службових приміщень, сторож, двірник, транспортувальник, вантажник, фахівець з оперативного реагування, радник генерального директора, старший менеджер господарського відділу, менеджер з питань регіонального розвитку, девізійний менеджер в оптовій торгівлі, менеджер з роздрібної торгівлі, менеджер з маркетингу, менеджер з продажів, інспектор з охорони, старший охоронець, охоронець, черговий, комірник, помічник комірника, диспетчер, вагар, маляр, штукатур, лицювальник-плиточник, оброблювач птиці, оброблювач риби, оброблювач ковбасних виробів, свинар, зливальник-розливальник, грибовод, кухар, пекар, готувач кормів, годувальник великої рогатої худоби, доглядач великої рогатої худоби, завідувач агромагазином, підприємець, фахівець з методів розширення ринку збуту, фахівець з обліку договорів, помічник друкаря, експерт, керівник сервісу, комплектувальник, юрисконсульт, член наглядової ради, член громадської організації, продавець продовольчих товарів, укладальник-пакувальник, молодший програміст, начальник відділу, обліковець, робітник, комплектувальник, консультант, кур’єр, підмінний слюсар, інспектор з кадрів, брокер, виконавець робіт, помічник архіваріуса, фахівець, діловод, заправник, заготівник основи для мийних засобів, юрист, помічник лісничого, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків, завідувач складу, фахівець з організації майнової та особистої безпеки, маркувальник, головний консультант, робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва, комірник, головний радник з питань безпеки підприємства, приймальник молочної сировини, торгівельний представник, овочівник, провідний фахівець та фахівець із земельних питань, адміністратор системи, помічник керуючого відділенням тощо).

Увага! Пропозиції, у яких відсутні необхідні дані про військові звання та військово-облікові спеціальності військовозобов’язаних, а також не правильно заповнені, не заповнені строчки чи клітинки в таблиці Ехсеl або включені посади, які не є дефіцитними на ринку праці, не розглядатимуться Міністерством аграрної політики та продовольства України та повертаються на доопрацювання.

З метою оперативного прийняття рішення Міністерства економіки України щодо бронювання військовозобов’язаних просимо врахувати вимоги Мінекономіки та рекомендації Міністерства оборони України при поданні Пропозицій.

 

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ НА ЗМІНИ ЩОДО ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ!

Пропозиції надсилаються підприємством до органу державної влади, іншого державного органу за відповідною сферою управління та за галузевою ознакою або у разі, якщо підприємство виконує завдання в інтересах такого органу (наприклад, укладений договір (контракт) або до обласної військової адміністрації за територіальним принципом. 

З метою забезпечення сталого функціонування органів державної влади, інших державних органів, підприємств та збереження їх кадрового потенціалу, а також організації бронювання військовозобов’язаних, строк дії відстрочок від призову яких закінчується, пропонуємо керівникам підприємств, яким встановлені (доведені) мобілізаційні завдання (замовлення): 

рішенням Уряду для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань та національної економіки за галузевою ознакою надавати пропозиції щодо бронювання Міністерству аграрної політики та продовольства України;

місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування стосовно забезпечення потреб життєдіяльності населення надавати пропозиції щодо бронювання до обласних військових адміністрацій за територіальним принципом.

Одночасне подання пропозицій до обласної військової адміністрації та Міністерства аграрної політики та продовольства України не допускається.

 

ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ БРОНЮВАННЯ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ

Міністерство аграрної політики та продовольства України створило електронний сервіс – електронний кабінет запитів на бронювання військовозобов’язаних.

Кабінет створено для спрощення процедури подачі документів та пришвидшення обробки заяв на бронювання та розбронювання військовозобов’язаних працівників підприємств, установ і організацій агропромислового комплексу.

Як подати заявку:

1. Увійдіть у кабінет запитів на бронювання.

2. Авторизуйтесь за допомогою особистого ключа КЕП. Після цього ви зайдете в особистий кабінет і отримаєте детальну покрокову інструкцію щодо подальших дій.

3. При першій авторизації в системі необхідно заповнити та зберегти реєстраційні дані в картці «Профіль організації».

4. Після внесення цієї інформації можна розпочати формування запиту на бронювання або розбронювання. Увага! Система не дозволяє вносити військово-облікові спеціальності, які не підлягають бронюванню.

5. Сформований запит необхідно підписати КЕП, після чого його автоматично буде надіслано на розгляд до Мінагрополітики.

В особистому кабінеті відображатиметься інформація щодо статусу цього запиту. Після успішного завершення розгляду запиту його стан зміниться на «Розглянуто». Можна буде переглянути, яких працівників у результаті було заброньовано, та вивантажити витяги за обраними працівниками або, у разі відмови, побачити причину відхилення запиту.

Зверніть увагу!

Якщо при спробі авторизації Система відображає повідомлення "Виникла помилка при зчитуванні параметрів", ймовірно, на Вашому робочому місці не до кінця налаштовано Агент підпису ІІТ. Для того, щоб виправити помилку, виконайте дії, описані в п. 2.2 інструкції щодо авторизації (завантажити яку можна на сторінці входу в Систему).

Починаючи з 14 жовтня! бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств, установ і організацій агропромислового комплексу можливе ВИКЛЮЧНО через кабінет запитів на бронювання.  Листи, надіслані на електронну адресу Agromobplan2022@gmail.com розглядатися не будуть!!! 

УВАГА!

Постановою КМУ від 07 вересня 2022 року № 1002 внесено зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2022 року № 194 «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану», а саме:

Строк дії відстрочки може бути продовжений на строк до двох місяців на підставі обґрунтованого подання органу державної влади, іншого державного органу, яке не потребує погодження Міністерства оборони, якщо вони були надані. Міністерство економіки розглядає пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних, приймає відповідне рішення та надсилає його копію Міноборони, а також Мінагрополітики.

Мінагрополітики, отримавши наказ Мінекономіки щодо бронювання військовозобов’язаних, формує пакет документів та надсилає його підприємству, установі чи організації (далі – підприємству).

У пакет документів входить:

лист Міноборони щодо погодження пропозицій на бронювання військовозобов’язаних працівників підприємства;

лист та наказ Мінекономіки, де зазначено підприємство, за пропозиціями якого бронюються відповідні працівники.

Отримавши документи, підприємство має право сформувати Витяг, завірити його підписом керівника та печаткою, та надати працівнику для оформлення бронювання у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Звертаємося до керівників підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва, які вже надали пропозиції та отримали витяг з наказу Мінекономіки, інформувати у одноденний термін Мінагрополітики про звільнення військовозобов’язаного (виключення зі списків, переведення на іншу посаду) або ліквідацію суб’єкта господарювання з наданням обґрунтованого подання про анулювання відстрочки від призову на військову службу з врахуванням інформації, яку розміщено на офіційному сайті Мінагрополітики 06.07.2022 за посиланням.

Телефон для довідок: 0-800-215-010

Звертаємо увагу на те, що керівники підприємств, установ і організацій несуть відповідальність за достовірність інформації про включення військовозобов’язаних до Пропозицій і за організацію їх бронювання на період мобілізації та на воєнний час.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь