Чорнухинська територіальна громада

Полтавська область, Лубенський район

Повідомлення про проведення громадського обговорення щодо ліквідації закладів загальної середньої освіти та відповідних проєктів рішень

Дата: 17.08.2022 08:30
Кількість переглядів: 1588

Завантажити проєкт рішення Чорнухинської селищної ради Про ліквідацію Білоусівської початкової школи імені В.П.Мележика Чорнухинської селищної ради Полтавської області

Завантажити проєкт рішення Чорнухинської селищної ради Про ліквідацію Хейлівщинської початкової школи Чорнухинської селищної ради Полтавської області

Оголошується проведення громадського обговорення щодо ліквідації наступних закладів загальної середньої освіти:

  • Хейлівщинської початкової школи Чорнухинської селищної ради Полтавської області;
  • Білоусівської початкової школи імені В.П.Мележика Чорнухинської селищної ради Полтавської області

та обговорення відповідних проєктів рішень

Організатор громадського обговорення – Чорнухинська селищна рада.

Ініціатор громадського обговорення – відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Чорнухинської селищної ради.

Мета – врахування думки жителів Чорнухинської громади щодо ліквідації закладів загальної середньої освіти на території громади та обговорення відповідних проєктів рішень про ліквідацію (припинення діяльності) закладів загальної середньої освіти Чорнухинської селищної ради, що будуть виноситися на її розгляд.

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»:

  • рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники);
  • мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та/або суспільства;
  • у разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проєкту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення.

Відповідно до ст.143 Конституції України, територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Згідно ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

Період реформ, розпочатий державою, поставив питання реорганізації та закриття шкіл у сільській місцевості. Ця проблема гостра для всієї України і є результатом демографічної кризи, яка спостерігається в державі. З кожним роком кількість учнів в українських школах скорочується, тому й не дивно, що чимало закладів освіти стали напівпорожніми.

Навчальні заклади з нижчою фактичною наповнюваністю класів є найбільш затратними комунальними установами у перерахунку на одного учня.

Тому перед місцевою владою постає питання раціонального розподілу бюджетних коштів, альтернатива утримання таких навчальних закладів (оплату за енергоносії, природний газ, водопостачання, інші послуги, зарплату технічному персоналу) чи переведення дітей до спроможних навчальних закладів і забезпечення якісніших умов навчання завдяки вивільненим коштам.

На даний час на території Чорнухинської територіальної громади функціонує 7 закладів загальної середньої освіти (далі –ЗЗСО), з них чотири ліцеї: Чорнухинський, Вороньківський (з дошкільним підрозділом), Кізлівський і Гілецький, дві початкові школи: Білоусівська (з дошкільним підрозділом) та Хейлівщинська (з дошкільним підрозділом) і Мокиївська гімназія (з дошкільним підрозділом).

Загальна кількість учнів, що здобувають освіту у ЗЗСО Чорнухинської територіальної громади, становить 833 особи (станом на 01.08.2022 р.).

Переважна видаткова частина бюджету громади (Чорнухинської селищної ради) використовується на забезпечення надання освітніх послуг.

Значною проблемою залишається утримання та належне функціонування навчальних закладів із малою наповнюваністю учнів. Варто зауважити, що на опалення напівпорожніх приміщень шкіл витрачаються значні кошти, особливо це стосується Хейлівщинської початкової школи.

У Хейлівщинській початковій школі Чорнухинської селищної ради Полтавської області на 01.09.2022 буде навчатися 6 учнів (третій клас) та 11 вихованців у дошкільному підрозділі. У закладі працює два вчителі, два вихователі та три технічні працівники. Сезонно будуть прийняті три машиністи (кочегара) котельні. Вартість утримання одного учня (за даними 2021/2022 навчального року) становить 98 351,00 грн./рік, вартість утримання одного вихованця – 45 984,00 грн./рік Вартість утримання навчального закладу – 1 482 951,00 грн./рік.

У Білоусівській початковій школі імені В.П.Мележика Чорнухинської селищної ради Полтавської області на 01.09.2022 буде навчатися 12 учнів, які сформують клас-комплект (шість учнів першого класу, троє третьокласників і три учні четвертого класу), у дошкільному підрозділі 9 вихованців. У закладі працює три вчителі, один вихователь, один помічник вихователя і три технічні працівники. Сезонно будуть прийняті три машиністи (кочегара) котельні. Вартість утримання одного учня (за даними 2021/2022 навчального року) становить 162 020,00 грн./рік, а вартість утримання одного вихованця – 47 546,00 грн./рік. Вартість утримання закладу (обов’язкові витрати) – 1 285 562,00 грн./рік.

Як наслідок малокомплектності, утворення класів-комплектів – відсутня повноцінна позакласна, виховна, спортивно-масова робота, що не сприяє соціалізації дітей. Вони навчаються у замкнутому колі, відсутні умови для організації системної методичної роботи.

Для порівняння: у Гілецькому ліцеї Чорнухинської селищної ради Полтавської області вартість утримування одного учня (виходячи з даних за 2021/2022 навчальний рік) становить 56 366,00 грн./рік; у Гілецькому закладі дошкільної освіти (ясла-садок) «Берізка» вартість утримання одного вихованця у 2021/2022 навчальному році становила 39 658,00 грн.; у Вороньківському ліцеї імені О.Д.Перелета Чорнухинської селищної ради Полтавської області – 52 538,00 грн./рік на одного учня і 41 212,00 грн./рік на одного вихованця дошкільного підрозділу.

Довідково: відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту, кількість учнів у класі (наповнюваність класу) комунального закладу освіти не може становити менше 5 учнів. Початкова школа може забезпечувати здобуття початкової освіти дітьми (незалежно від їх кількості) одного або різного віку, які можуть навчатися в одному з’єднаному класі (класі-комплекті) або в різних класах. Гранична наповнюваність таких класів-комплектів становить не менше п’яти та не більше дванадцяти осіб.

Відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Чорнухинської селищної ради зроблено аналіз демографічної ситуації у громаді, визначено прогнозовану чисельність учнів першого класу на 6 наступних років (станом на 01.08.2022 р.) за контингентом:

До першого класу Хейлівщинської початкової школи Чорнухинської селищної ради Полтавської області можуть вступити: 2023 р. – 4 дитини, 2024 р. – 3 дитина, 2025 р. – 4 дитини, 2026 рік – 3 дитини, 2027 р. – 2 дитини, 2028 р. – 2. Тобто у 2023/2024 навчальному році у закладі буде перебувати, орієнтовно, 10 учнів (сформують клас-комплект) і 14 вихованців дошкільного підрозділу.

Згідно досліджень, у 2023 р. до першого класу Білоусівської початкової школи імені В.П.Мележика Чорнухинської селищної ради Полтавської області можуть підти 3 дітей, у 2024 р. – жодної дитини, у 2025 р. – 3 дитини, у 2026-2027-2028 р.р. по одній дитині. Тобто у 2023/2024 навчальному році у закладі буде перебувати, орієнтовно, 12 учнів  і 6 вихованців дошкільного підрозділу.

Крім цього, відповідно до типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених МОН 06.12.2010 р. № 1205, посада директора передбачається у початковій школі за наявності 20 і більше учнів.

Тож у найближчі роки кількість учнів у початкових школах зменшиться, але зросте вартість утримання, в тому числі за рахунок зростання ринкових цін на енергоносії (електричну енергію, природний газ).

На сьогодні єдиним оптимальним вирішенням проблеми малокомплектності навчальних закладів є оптимізація мережі, зокрема ліквідація таких закладів. Зекономлені кошти будуть спрямовані на придбання учбової літератури, оснащення навчальних кабінетів існуючих закладів освіти сучасним навчальним обладнанням та матеріалами, комп’ютерною технікою, шкільними меблями, мультимедійним обладнанням, облаштування туалетних приміщень, переоснащення харчоблоків, здійснення необхідних капітальних і поточних ремонтів, облаштування спортивних майданчиків, території навчальних закладів.

На даний час надмірні витрати на утримання малокомплектних навчальних закладів освіти позбавляють можливості реінвестувати кошти громади у розвиток навчальних закладів, які забезпечують більш високу якість освітніх послуг або ж витратити їх на ремонт доріг, здійснення заходів з благоустрою тощо.

Та втім, головне не це. Головне – якість знань, рівень підготовки учнів, вміння набувати навиків спілкування в колективі однолітків, вчитися здобувати лідерські навички, мати можливість повноцінного розвитку своїх здібностей та творчої майстерності. Бо тільки у конкурентному учнівському середовищі у дітей є мотивація до кращих результатів у навчанні.

Завдання школи, насамперед, - давати дітям якісні знання. Уже потім це місце працевлаштування вчителів. Школа – це бюджетна установа, яка повинна забезпечувати учнів освітою на рівні Державного стандарту. І тут вирішальною є роль вчителя, його системна робота над підготовкою до уроків, використання проблемних у дослідницьких методів навчання, перехід від процесу наповнення учнів знаннями до процесу усвідомленого здобуття ними необхідних навичок для вирішення проблемних ситуацій, що в кінцевому підсумку й буде формуванням компетентності.

Чому ми свідомо позбавляємо дітей можливості спілкування зі своїми однолітками, обговорення цікавих тем з однокласниками, участі у командних іграх під час уроку фізкультури, групових заняттях на інших уроках, придбання нових друзів.

Батьки, які турбуються за майбутнє своїх дітей та прагнуть забезпечити їх успішність, адаптацію в соціумі, намагаються направити дітей навчатися у навчальних закладах, де впевнені, що їх діти зможуть здобути різнобічні якісні знання.

А якщо говорити відносно поширеного твердження: немає школи - немає села, то, якщо в селі залишилося настільки мало дітей, що школа стала категорично малокомплектною, то це не тому, що щось не так зі школою чи недопрацьовує влада. Це закономірні процеси, які існують у всьому світі і в Україні зокрема: відсутня потреба великої кількості людей, задіяних у сільському господарстві, адже нова потужна сільськогосподарська техніка і нові технології не потребують застосування ручної праці. Також відсутні робочі місця, а на наявних - мінімальна оплата праці, що змушує молодь виїжджати з села.

Але від цього не повинні страждати ваші діти. Вони не повинні ні в чому поступатися своїм ровесникам та мати добрий старт для дорослого життя. І тоді уродженці села зможуть продовжити добрі традиції своїх відомих земляків, які прославили рідний край своїми досягненнями та звершеннями.

При цьому, у разі прийняття рішення про ліквідацію наведених у даному обговоренні закладів освіти, школярі і дошкільнята будуть забезпечені безкоштовним підвезенням, з дотриманням всіх вимог, з обладнаних зупинок для очікування шкільними автобусами до найближчого навчального закладу: для Хейлівщинської початкової школи це Вороньківський ліцей, для Білоусівської початкової школи – Гілецький ліцей Чорнухинської селищної ради Полтавської області і Гілецький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Берізка» Чорнухинської селищної ради. Чорнухинська селищна рада сприятиме працевлаштуванню педагогічних працівників ліквідованих навчальних закладів.

Проаналізувавши перспективну мережу, матеріально-технічну базу, розмір бюджетних коштів на утримання закладів, виносимо на громадське обговорення питання ліквідації закладів загальної середньої освіти: Білоусівської початкової школи імені В.П.Мележика Чорнухинської селищної ради Полтавської області і Хейлівщинської початкової школи Чорнухинської селищної ради Полтавської області, та обговорення відповідних проєктів рішень.

Тож запрошуємо усіх мешканців Чорнухинської територіальної громади долучитися до громадського обговорення щодо зазначених вище питань.

Формат проведення громадського обговорення: у зв’язку з продовженням карантину, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короно вірусом SARS-CoV-2» і забороною масових зібрань, а також введеного на території України воєнного стану, в зв’язку з російською агресією та відповідно до Указу Президента України №64/2022  від 24 лютого 2022 р., затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі із зазначенням особи і контактної інформації заявника за адресою: вул. Центральна, б. 30 або вул. Центральна, б.39 смт Чорнухи, Лубенського району, Полтавська область, 37100 (відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Чорнухинської селищної ради) та на електронну адресу [email protected]

Також із дотриманням усіх заходів безпеки: публічне громадське обговорення передбачатиме проведення на базі закладів загальної середньої освіти (які плануються на ліквідацію) громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю і колективами ЗЗСО. Дати і час проведення зазначених заходів буде повідомлено громадськості шляхом оприлюднення інформації на сайтах навчальних закладів і сайті Чорнухинської селищної ради - chornuhynska-gromada.gov.ua

Громадське обговорення будуть проводитися з 17 серпня 2022 року по 16 серпня 2023 року.

Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення – Турчин Микола Петрович, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Чорнухинської селищної ради (комунальної та інвестиційної політики). Контактна особа – Семегал Ірина Миколаївна, начальник відділу освіту, молоді та спорту виконавчого комітету Чорнухинської селищної ради (тел. (05340) 51-404)

Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором.

Після отримання висловлених пропозицій та проведення аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Чорнухинської селищної ради.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь