Чорнухинська територіальна громада

Полтавська область, Лубенський район

Звіт про проведення моніторингу та зовнішньої оцінки якості соціальних послуг наданих центром надання соціальних послуг Чорнухинської селищної ради за 2021 рік

Дата: 03.06.2022 08:42
Кількість переглядів: 278

Звіт

про проведення моніторингу та зовнішньої оцінки якості

соціальних послуг наданих центром надання соціальних послуг Чорнухинської селищної ради за 2021 рік

 

 Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України №449 від 01.06.2020 року  «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг», вимог наказу Міністерства соціальної політики України №904 від 27.12.2013 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» та згідно наказу начальника відділу соціального захисту та охорони здоров’я Чорнухинської селищної ради №01-10/5 від 18.04.2022 року було створено Комісію з проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг Центру надання соціальних послуг Чорнухинської селищної ради (далі – Комісія).

Організовано та проведено зовнішній моніторинг та оцінку якості соціальних послуг наданим протягом 2021 року, які надаються відділеннями соціальної допомоги вдома, соціальної роботи та денного перебування центру надання соціальних послуг Чорнухинської селищної ради (далі – Центр).

Метою зовнішньої оцінки є моніторинг та контроль якості надання соціальної  послуги догляду вдома та послуги денного перебування для виявлення відхилень від запланованих показників та формування управлінського впливу на усунення недоліків.

Комісія з проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг (далі – Комісія) використовувала наступні методи проведення оцінки :

 • опитування отримувачів соціальних послуг або їх законних представників;
 • спостереження за процесом надання соціальних послуг;
 • бесіди/співбесіди з персоналом надавача соціальних послуг;
 • вивчення документації надавача соціальних послуг, іншої документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг.

При проведенні зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг застосовувалися показники якості соціальної послуги такі як :

 • адресність та індивідуальний підхід;
 • результативність, своєчасність;
 • доступність та відкритість;
 • повага до гідності отримувача соціальної послуги;
 •  професійність.

Згідно з журналами обліку  Центру протягом 2021 року отримували послуги наступна кількість осіб:

 • відділення соціальної допомоги вдома 230;
 • відділення денного перебування – 1274;
 • відділення соціальної роботи – 292.

      Соціальна послуга догляду вдома

 Найбільша увага в Центрі приділяється розвитку відділення соціальної допомоги вдома, основним завданням якого є обслуговування людей похилого віку в домашніх умовах.

Комісією було проведено зовнішню оцінку якості соціальної послуги, яку передбачено державним стандартом догляду вдома. Організовано опитування отримувачів послуг з метою визначення відповідності наданої соціальної послуги Державному стандарту та потреби отримувачів, отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальної послуги догляду вдома, вивчення реального стану соціального обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома.

         Опитування проводили члени комісії зовнішньої оцінки якості соціальних послуг методом інтерв’ювання кожного десятого отримувача послуг.

Послуга догляду вдома надається відділенням соціальної допомоги вдома Центру на безоплатній основі. Протягом 2021 року послугу догляду вдома отримувало 230 осіб.

Оцінювання індивідуальних потреб отримувачів соціальних послуг догляд вдома та складання індивідуальних планів проводиться відповідно до вимог Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 13.11.2013 року № 760. Громадянам, які звернулися за отриманням соціальних послуг у 2021 році, своєчасно приймалися рішення щодо надання цих послуг та оформленні відповідні документи, складені індивідуальні плани у встановлені строки.

Проаналізувавши результати опитування, Комісія прийшла до висновку, що переважна кількість опитуваних позитивно оцінюють роботу надавача соціальних послуг – задоволені якістю та періодичністю надання соціальної послуги, ставленням соціального робітника. З загальної чисельності отримувачів соціальної послуги «догляд вдома», скарги подавали дві особи. Скарги у передбачені законодавством терміни розглянуто та задоволено.

Комісією проведено вибіркову перевірку 41 особової справи громадян, які знаходяться на обслуговуванні у відділі соціальної допомоги вдома. Справи ведуться  з дотриманням вимог  Державного стандарту догляду вдома. Проведено бесіди з трьома соціальними робітниками, які надають послугу догляду вдома.

Адресність та індивідуальний підхід: згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах. Всі особові справи отримувачів послуг містять індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома, відповідають визначеним індивідуальним потребам отримувачів соціальної послуги. Індивідуальні плани складено за відповідною формою у двох екземплярах і узгоджено з отримувачем послуги. Забезпечено перегляд індивідуальних планів надання соціальної послуги догляду вдома відповідно до вимог Державного стандарту догляду вдома, а саме через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги догляду вдома та повторно через пів року. 

Статус – «Добре».

Результативність: за визначеними методами оцінювання, 94,4% підопічних задоволені рівнем надання соціальної послуги, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги у процесі надання порівняно з періодом коли соціальні послуги не надавались.

З метою вивчення зворотньої думки отримувачів соціальних послуг, у Центрі проводиться систематичний моніторинг, що включає проведення опитування отримувачів соціальних послуг, аналіз відгуків. Скарг зі сторонни підопічних не надходило.

Статус – «Добре».

Своєчасність: рішення про надання соціальної послуги «догляд вдома» чи відмову у її наданні приймається відділом соціального захисту та охорони здоров’я протягом 10 робочих днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувача(ем) соціальної послуги або його законного(им) представника(ом) та з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та складання індивідуального плану здійснюються протягом 5 календарних днів з дати звернення отримувача(чем) соціальної послуги або його законного представника (законним представником).

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання /перегляду/ індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги «догляд вдома».

Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги «догляд вдома» соціальним працівником (за потреби) проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потребою). Надалі повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється один раз на півроку.

Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги «догляд вдома» укладається договір про її надання, який підписується у двохсторонньому порядку. Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

Статус – «Добре».

Доступність та відкритість: розташування Центру надання соціальних послуг є вдалим, він знаходиться в центрі селища зі зручним транспортним сполученням. Біля будівлі розташовано паркувальний майданчик, розрахований приблизно на 10 автомобілів.

Приміщення і кабінети знаходяться на першому поверсі одноповерхової будівлі, яке обладнано пандусом,  що є безумовно зручним для відвідувачів.

Вся зона надання соціальних послуг розташована у закритих, невеликих кабінетах. В усіх кабінетах проведено сучасний ремонт.

 В одному кабінеті знаходяться два відділення: відділення соціальної допомоги вдома та відділення організації надання адресної, натуральної та грошової допомоги. Кабінет одночасно може вміщувати 13 осіб, хоча потреба відділення соціальної допомоги вдома складає 10-15 осіб. Відповідно, це не відповідає основним засадам зручності для відвідувачів та прозорості роботи.

 В будівлі знаходиться дві організації – управління соціального захисту населення та Центр надання соціальних послуг. Проте відділення організації надання адресної, натуральної та грошової допомоги (послуги швачки, перукаря, прання білизни та одягу) та відділення денного перебування знаходяться в окремій будівлі, що є безумовним позитивом. Сектор очікування обладнано місцями для сидіння 4-5 осіб, але це сектор як для клієнтів Центру так і для клієнтів управління соціального захисту.

При вході до Центру міститься кнопка виклику, що є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями. На всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінету.

Вздовж коридору та в кабінетах оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, пам’ятка про Державний стандарт догляду вдома, картка догляду вдома, графік прийому громадян.

Статус – «Добре».

Зручність: аналізуючи зручність соціальної послуги догляду вдома її адаптація до потреб отримувачів  комісія під час проведення опитувань встановила, що 98,4% опитаних  надали схвальні відгуки щодо послуг зазначених в договорі ті їхнім потребам.

Повага до гідності отримувача соціальної послуги: за результатами проведеного опитування отримувачів соціальних послуг щодо ставлення до них надавачів послуг, отримано схвальні відгуки, громадян задоволені роботою соціальних робітників.

За результатами перевірок роботи надавачів соціальних послуг відмічено, що скарг щодо неповажливого ставлення до отримувачів послуг та негуманних і дискримінуючих дій не надходило.

Працівники Центру ввічливо та коректно ставляться до громадян під час виконання своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків (п. 2.4 Договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення договору не виявлено.

Статус – «Добре».

Професійність: у Центрі наявна затверджена структура та штатний розпис, який сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації.

В особовій справі працівників містяться документи про освіту (державного зразка).

Щороку надавачі соціальних послуг проходять медичний огляд.

Щовівторка проводяться збори з виробничих питань, діючого законодавства у сфері надання соціальних послуг.

Працівники, що надають соціальну послугу забезпечені велосипедами, твердим та м’яким інвентарем (спецодяг, взуття тощо).

 При проведенні зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги «догляд вдома» застосовуються кількісні показники соціальної послуги «догляд вдома».

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг показники відповідають встановленому рівню – «Добре».

Однак, матеріально-технічна база Центру, а особливо приміщення, не дають можливості в повному обсязі надавати якісні послуги. Мала площа кабінетів і відсутності їх кількості не дають можливості спеціалістам приймати підопічних індивідуально. Тому для ефективної роботи потрібне більше приміщення, щоб мати змогу залучати більшу кількість людей. Відповідно до норм Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 р. №28, працівники Центру шляхом опитування та співпраці з медичними закладами, представниками сільських громад проводили виявлення громадян, які потребують надання різних видів соціальних послуг, та визначенням індивідуальних потреб даних громадян у соціальних послугах, з метою надання їм своєчасної допомоги та, в разі необхідності, розширення спектру соціальних послуг у 2022 році.

Працівники Центру надання соціальних послуг Чорнухинської селищної ради постійно працюють над впровадженням інноваційних соціальних послуг.

Матеріально-технічна база відділення соціальної допомоги вдома задовільна.

Протягом звітного періоду у Центрі проводилися наради з питань роботи структурних підрозділів Центру надання соціальних послуг щодо надання соціальних послуг.

Зовнішня оцінка якості надання послуги догляду вдома визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг ( узагальнювались статуси, які переважали ).

Показники якісні

Від 80% до

100% (добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

 Адресність та

індивідуальний підхід

 

«добре»

 

-

 

-

Результативність

«добре»

-

-

Своєчасність

«добре»

-

-

Доступність

«добре»

-

-

Повага до гідності

отримувача соціальної

послуги

«добре»

-

-

Професійність

«добре»

-

-

 

Показники кількісні

 

Від 0% до 20%

Від 21% до 50%

Від 51% до

100%

Кількість скарг та

результат їх розгляду

«добре»

-

-

Кількість задоволених

звернень про отримання

послуги соціальної адаптації

-

-

«добре»

Кількість соціальних

працівників, які

пройшли атестацію

-

 

-

«добре»

 

Оцінка якості соціальних послуг в цілому.

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

 

«добре»

Продовжувати роботу із суб’єктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

 

Згідно шкали оцінки  якісних та кількісних показників послуги соціальної адаптації відповідають  встановленому рівню – «Добре» (80%-100%)

 

Соціальна послуга денного догляду

      Для проведення зовнішньої оцінки якості надання послуги денного догляду застосовувалися показники якості послуги денного догляду, наведені у додатку Державного стандарту денного догляду.

       Використовувалися такі методи оцінки: опитування клієнтів відділення денного перебування з метою отримання відгуків стосовно організації послуги денного догляду, співбесіди, телефонне опитування, аналіз звернень.

Оцінка якості соціальних послуг визначається із застосуванням шкали оцінки якісних  та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

При проведенні внутрішньої оцінки якості надання послуги денного догляду застосовувались показники якості соціальної послуги: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

Адресність та індивідуальний підхід: згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах. Особові справ містять індивідуальні плани надання послуги денного догляду, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувачів соціальної послуги.

Результативність: згідно проведеного опитування, в тому числі і телефонного, 94,5% опитаних підопічних задоволені послугою денного догляду, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів послуги, позитивними змінами у стані отримувача послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли послуга денного догляду не надавалась. Скарг зі сторони підопічних не надходило.

Своєчасність: рішення про надання послуги денного догляду чи відмову у її наданні приймаєься відділом соціального захисту Чорнухинської селищної ради не пізніше 10 робочих днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувача соціальної послуги або його законного представника та з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та складання індивідуального плану здійснюється протягом 5 календарних днів з дати звернення отримувача соціальної послуги або його законного представника .

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання індивідуального плану та укладання договору про надання послуги денного догляду.

Через 30 днів з дня початку надання послуги денного догляду проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги (за потреби) з метою коригування індивідуального плану.

Надалі повторне визначення індивідуальних потреб отримувача послуги здійснюється один раз у квартал.

 Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання послуги денного догляду укладається договір про її надання, який підписується у двохсторонньому порядку. Строки  та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

Статус – «Добре».

Доступність та відкритість: розташування відділення денного перебування є вдалим, воно знаходиться в центрі селища із зручним транспортним сполученням. Біля будівлі розташовано паркувальний майданчик, розрахований приблизно на 3 автомобілів.

Кабінети відділення знаходяться на першому поверсі двоповерхової будівлі, яке обладнано пандусом, що є безумовно зручним для відвідувачів.

В коридорі оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги денного догляду. На всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінету.

Статус – «Добре».

Повага до гідності отримувача соціальної послуги: під час проведення зовнішнього моніторингу та згідно проведених опитувань, в т.ч. і по телефону, отримувачі послуги денного догляду задоволені роботою медичної сестри. Працівники відділення денного перебування ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману у процесі виконання службових обов’язків (п 2.3 Договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення договору не виявлено.

Статус – «Добре».

Професійність: Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації.

Посадові інструкції затверджені згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80» «Соціальні послуги»

В особовій справі працівників містяться документи про освіту державного зразка.

Всі працівники відділення денного перебування ознайомлені з посадовими інструкціями та з правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників Центру надання соціальних послуг Чорнухинської селищної ради .

Щороку надавачі соціальних послуг проходять медогляд.

Щовівторка проводяться оперативні наради, на яких проходить ознайомлення з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг.

При проведенні внутрішньої оцінки якості надання послуги соціальної адаптації застосовувались кількісні показники послуги денного догляду.

Від отримувачів соціальних послуг скарг не надходило.

Всі звернення про отримання послуги денного догляду задоволені 100%.

Працівники відділення денного перебування Центру не проходили підвищення кваліфікації у 2020 році.

Статус – «Добре».

Комісія з оцінки якості соціальних послуг працювала поетапно: збиралися дані та показники щодо надання соціальних послуг установою, проведено опитування, проаналізовані отримані дані. За результатами були визначені заходи для покращення стану надання соціальних послуг.

Зовнішня оцінка якості надання послуги денного догляду визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг ( узагальнювались статуси, які переважали ).

Показники якісні

Від 80% до 100% (добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

 Адресність та

індивідуальний підхід

 

«добре»

 

 -

-

Результативність

«добре»

-

-

Своєчасність

«добре»

-

-

Доступність

«добре»

-

-

Повага до гідності

отримувача соціальної

послуги

«добре»

-

-

Професійність

«добре»

-

-

 

Показники кількісні

 

Від 0% до 20%

Від 21% до 50%

Від 51% до

100%

Кількість скарг та

результат їх розгляду

«добре»

-

-

Кількість задоволених

звернень про отримання

послуги

соціальної адаптації

-

-

«добре»

Кількість соціальних

працівників, які

пройшли атестацію

-

 

-

«добре»

Оцінка якості соціальних послуг в цілому.

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

«добре»

Продовжувати роботу із суб’єктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

 

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників послуги соціальної адаптації відповідають встановленому рівню – «Добре» (80%-100%)

 Послуга соціальної адаптації

Для проведення внутрішньої оцінки якості надання послуги соціальної адаптації застосовувалися показники якості послуги соціальної адаптації, наведені у додатку 4 Державного стандарту соціальної адаптації.

 Використовувалися такі методи оцінки: опитування клієнтів відділення денного перебування з метою отримання відгуків стосовно організації послуги соціальної адаптації, співбесіди, телефонне опитування, аналіз звернень. Проаналізовано характер звернень, які реєструються у журналі обліку особистого прийому громадян.

Оцінка якості соціальних послуг визначається із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

При проведенні внутрішньої оцінки якості надання послуги соціальної адаптації застосовувались показники якості соціальної послуги: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

    Адресність та індивідуальний підхід: згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах. Особові справи  містять індивідуальні плани надання послуги соціальної адаптації, що відповідає визначеним  індивідуальним потребам отримувачів  соціальної послуги.

Статус – «Добре».

    Результативність: згідно проведеного опитування, в тому числі і телефонного, 93,2% опитаних підопічних задоволені послугою соціальної адаптації, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів послуги, позитивними змінами у стані отримувача послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли послуга соціальної адаптації не надавалась. Скарг із сторони підопічних не надходило.

Статус – «Добре».

Своєчасність: рішення про надання послуги соціальної адаптації чи відмову у її наданні приймається відділом соціального захисту Чорнухинської селищної ради не пізніше десяти робочих днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувача соціальної послуги або його законного представника. Складання індивідуального плану здійснюється протягом 5 календарних днів з дати звернення отримувача соціальної послуги або його законного представника з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги .

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання індивідуального плану та укладання договору про надання послуги соціальної адаптації.

Через 30 днів з дня початку надання послуги соціальної адаптації проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги (за потреби) з метою коригування індивідуального плану.

Надалі повторне визначення індивідуальних потреб  отримувача послуги здійснюється один раз у квартал.

 Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання послуги соціальної адаптації укладається договір про її надання, який підписується у двохсторонньому порядку. Строки  та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

Статус – «Добре».

Доступність та відкритість: розташування відділення денного перебування є вдалим, воно знаходиться в центрі селища із зручним транспортним сполученням. Біля будівлі розташовано паркувальний майданчик, розрахований приблизно на 5 автомобілів.

Кабінети відділення знаходяться на першому поверсі одноповерхової будівлі, об лаштованої пандусом, що є позитивним фактором.

В коридорі оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, містяться копії буклетів, пам’ятка про Державний стандарт соціальної адаптації, картка соціальної адаптації. На всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінету.

Статус – «Добре».

Повага до гідності отримувача соціальної послуги: під час проведення зовнішнього моніторингу та згідно проведених опитувань, в т.ч. і по телефону, отримувачі  послуги соціальної адаптації задоволені роботою соціального працівника. Працівники відділення денного перебування ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману у процесі виконання службових обов’язків (п 2.3 Договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення договору не виявлено.

Статус – «Добре».

Професійність: штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації.

Посадові інструкції затверджені згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80» «Соціальні послуги»

В особовій справі працівників містяться документи про освіту державного зразка.

Всі працівники відділення денного перебування ознайомлені з посадовими інструкціями та з правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників Центру надання соціальних послуг Чорнухинської селищної ради .

Щороку надавачі соціальних послуг проходять медогляд.

Щовівторка проводяться оперативні наради, на яких проходить ознайомлення з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг.

При проведенні зовнішньої оцінки якості надання послуги соціальної адаптації застосовувались кількісні показники послуги соціальної адаптації.

Від отримувачів соціальних послуг скарг не надходило.

Всі звернення про отримання послуги соціальної адаптації задоволені 100%.

Статус – «Добре».

Комісія з оцінки якості соціальних послуг працювала поетапно: збиралися дані та показники щодо надання соціальних послуг установою, проведено опитування, проаналізовані отримані дані. За результатами були визначені заходи для покращення стану надання соціальних послуг.

Зовнішня оцінка якості надання послуги соціальної адаптації визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг ( узагальнювались статуси, які переважали ).

 

Показники якісні

Від 80% до 100% ( (добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

 Адресність та

індивідуальний підхід

«добре»

-

-

Результативність

«добре»

-

-

Своєчасність

«добре»

-

-

Доступність

«добре»

-

-

Повага до гідності

отримувача соціальної

послуги

«добре»

-

-

Професійність

«добре»

-

-

 

Показники кількісні

 

Від 0% до 20%

Від 21% до 50%

Від 51% до

100%

Кількість скарг та

результат їх розгляду

«добре»

-

-

Кількість задоволених

звернень про отримання

послуги соціальної адаптації

-

-

«добре»

Кількість соціальних

працівників, які

пройшли атестацію

-

 

-

«добре»

Оцінка якості соціальних послуг в цілому

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

 

«добре»

Продовжувати роботу із суб’єктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

          Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників послуги соціальної адаптації відповідають встановленому рівню – «Добре» (80%-100%).

Соціальна послуга консультування

Методи оцінки якості соціальної послуги консультування:

 • опитування отримувачів соціальних послуг або їх законних представників;
 • спостереження за процесом надання соціальних послуг;
 • бесіда з персоналом відділення, що надає послугу;
 • вивчення документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг.

Для отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальної послуги, вивчення думки щодо якості надання послуги консультування було організовано опитування отримувачів послуги. Опитування проводили члени Комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг. За результатами опитування можна зробити висновок, що отримувачі задоволені якістю консультування, в ході отримання послуги констатували покращення емоційного, психологічного, фізичного стану порівняно з періодом, коли соціальна послуга не надавалась. Надаючи послугу фахівці центру враховують потреби отримувачів послуг. В ході аналізу результатів дослідження виявлено позитивну тенденцію у процесі надання соціальної послуги, індивідуальні потреби отримувачів послуги задовольняються, вимоги й показники забезпечення якості, що встановлені у Державному стандарті соціальної адаптації дотримуються. У відділенні денного перебування впроваджено процедуру консультації з отримувачами послуг, членами їх сімей, законними представниками щодо відповідності обсягу, змісту, умов та порядку надання соціальної послуги, встановленим у Державному стандарті консультування.

Оцінка якості соціальних послуг визначається із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

При проведенні внутрішньої оцінки якості надання послуги соціальної адаптації застосовувались показники якості соціальної послуги: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

Адресність та індивідуальний підхід: всі особові справи отримувачів соціальної послуги містять карти визначення індивідуальних потреб, наведеної в додатку 1 до Державного стандарту та його спеціалізації. Індивідуальні плани, які ґрунтуються на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складалися й узгоджувалися з кожним отримувачем соціальної послуги. Індивідуальний план складався за формою згідно з Державного стандарту у двох примірниках та підписувався отримувачем соціальної послуги і надавачем. Один примірник індивідуального плану знаходиться у отримувачів соціальної послуги, другий залишається у надавача.

Статус – «Добре».

      Результативність: згідно проведеного опитування, в тому числі і телефонного, 92,8% опитаних підопічних задоволені послугою консультування. Отримувачі послуги  констатували покращення емоційного, психологічного, фізичного стану порівняно з періодом, коли соціальна послуга не надавалась. В ході проведення зовнішнього моніторингу та оцінки якості проводилися опитування, співбесіди отримувачів соціальної послуги щодо якості надання соціальної послуги. Були отриманні позитивні відгуки щодо роботи соціального працівника.

Статус – «Добре».

Своєчасність: рішення про надання  послуги соціальної адаптації чи відмову у її наданні приймається відділом соціального захисту Чорнухинської селищної ради не пізніше десяти робочих днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувача соціальної послуги або його законного представника. Складання індивідуального плану здійснюється протягом 5 календарних днів з дати звернення отримувача соціальної послуги або його законного представника з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги .

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання індивідуального плану та укладання договору про надання  послуги соціальної адаптації.

Через 30 днів з дня початку надання послуги соціальної адаптації проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги (за потреби) з метою коригування індивідуального плану.

Надалі повторне визначення індивідуальних потреб отримувача послуги здійснюється  один  раз у квартал.

 Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання послуги соціальної адаптації укладається договір про її надання, який підписується у двохсторонньому порядку. Строки  та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

 Статус – «Добре».

Доступність та відкритість: розташування відділення денного перебування є вдалим, воно знаходиться в центрі селища із зручним транспортним сполученням. Біля будівлі розташовано паркувальний майданчик, розрахований  приблизно на10 автомобілів.

Кабінети відділення знаходяться на першому поверсі одноповерхової будівлі, об лаштованої пандусом, що є позитивним фактором. Приміщення відповідає санітарним та протипожежним вимогам чинного законодавства. У приміщенні наявні інформаційні оголошення, проте інформація про зміст послуги, наявна не в повному обсязі. Не в кожному відділенні наявний роздатковий матеріал та буклети.

Статус – «Добре».

Повага до гідності отримувача соціальної послуги: під час проведення зовнішнього моніторингу та згідно проведених опитувань, в т.ч. і по телефону, отримувачі послуги соціальної адаптації задоволені роботою соціального працівника. Працівники відділення денного перебування ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману у процесі виконання службових обов’язків ( п 2.3 Договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення договору не виявлено.

Статус – «Добре».

Професійність: штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації.

Посадові інструкції затверджені згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80» «Соціальні послуги»

В особовій справі працівників містяться документи про освіту державного зразка.

Всі працівники відділення денного перебування ознайомлені з посадовими інструкціями та з правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників Центру надання соціальних послуг Чорнухинської селищної ради.

Щороку надавачі соціальних послуг проходять медогляд.

Графік проведення нарад з виробничих питань, з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг складається двічі на місяць.

При проведенні зовнішньої оцінки якості надання послуги соціальної адаптації застосовувались кількісні показники послуги соціальної адаптації.

Від отримувачів соціальних послуг скарг не надходило.

Всі звернення про отримання послуги соціальної адаптації задоволені 100%.

Статус – «Добре».

Комісія з оцінки якості соціальних послуг працювала поетапно: збиралися дані та показники щодо надання соціальних послуг установою, проведено опитування, проаналізовані отримані дані. За результатами були визначені заходи для покращення стану надання соціальних послуг.

Зовнішня оцінка якості надання послуги консультування визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг ( узагальнювались статуси, які переважали ).

Таблиця 1. Статус якісних показників забезпечення соціальної послуги консультування

Показники якісні

Від 80% до 100%  (добре)

Від 51% до

 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

 Адресність та

індивідуальний підхід

«добре»

-

-

Результативність

«добре»

-

-

Своєчасність

«добре»

-

-

Доступність

«добре»

-

-

Повага до гідності

отримувача соціальної

послуги

«добре»

-

-

Професійність

«добре»

-

-

Таблиця 2. Оцінка якості соціальної послуги   консультування в цілому

Показники

Статус

Рекомендації по роботі відділення

Кількісні

«добре»

 

Продовжувати роботу з надавачами послуги

Якісні

«добре»

Узагальнений

«добре»

 

    Висновок:

За результатами проведеного зовнішнього оцінювання, незважаючи на оцінку "добре" для покращення якості соціальних послуг комісія рекомендувала:

  • систематично організовувати заходи, спрямовані на підвищення кваліфікації співробітників: навчальні та тематичні семінари, практикуми, виробничі та адміністративні наради, ділові ігри, конкурси професійної майстерності, обмін досвідом роботи, направлення на курси;
  • здійснювати професійний підбір кадрів, з метою підвищення ефективності роботи з соціального обслуговування та покращення якості надання соціальної послуги догляду вдома;
  • при підборі кадрів віддавати перевагу фахівцям з відповідною освітою, кваліфікацією та професійною підготовкою;
  • впроваджувати нові форми та методи соціальної роботи;
  • дотримуватися вимог та показників забезпечення якості, строків та принципів, встановлених  Державними стандартами;
  • проводити аналіз договорів та індивідуальних планів підопічних відповідно до вимог законодавства;
  • щорічно проводити внутрішню оцінку якості надання соціальних послуг;
  • результати проведення внутрішньої оцінки якості розглядати на засіданні Комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, оприлюднювати в засобах масової інформації;
  • забезпечувати роботу мультидисциплінарної команди з обслуговування громадян, які проживають у віддалених селах ТГ, з метою охоплення більшого відсотку громадян, які користуються її послугами;
  • постійно вивчати рівень задоволення отримувачів соціальних послуг;
  • забезпечити облаштування у доступних місцях інформаційних стендів, визначити відповідальних за виготовлення буклетів, змістовне наповнення інформаційних стендів та сайту Центру, щодо актуальної інформації з надання соціальних послуг;
  • підтримувати в актуальному стані інформаційні стенди;
  • співпрацювати з волонтерами, громадськими об’єднаннями, благодійними та релігійними організаціями з метою надання соціальних послуг;
  • продовжувати оперативне реагування на звернення громадян щодо надання соціального обслуговування.

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь