Чорнухинська територіальна громада

Полтавська область, Лубенський район

Захист капусти від шкідників

Дата: 23.06.2022 14:27
Кількість переглядів: 252

За інформацією Відділу управління фітосанітарної безпеки Лубенського районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області

Фото без опису

Капуста протягом усього вегетаційного періоду пошкоджується комахами-шкідниками й хворобами. Найбільша небезпека від шкідників — на ранніх етапах розвитку. Розглянемо найнебезпечніші шкідники та заходи захисту від них.

Фото без опису

Капустяна білокрилка — комаха розміром менша за 2 мм, білого забарвлення, що належить до ряду напівтвердокрилих. Тіло й обидві пари крил вкрито борошно подібним, білого кольору восковим секретом. На одній рослині можуть бути представники всіх стадій розвитку, що ускладнює ефективність захисту від шкідника.

Самки білокрилки відкладають по 10–20 яєць із нижнього боку листків. Личинки харчуються соком рослин, виділяючи липку солодку масу, на якій розмножуються сажисті гриби. Листки скручуються, рослини в’януть від значного пошкодження гинуть. Для розвитку одного покоління білокрилок потрібно 25 днів. Самка активна близько місяця й може відкласти за цей час до 130 яєць. За температури +21…+23°С і відносній вологості повітря 60–70% цикл розвитку одного покоління завершується протягом 23–25 днів. За рік шкідник може дати до 12 поколінь.

Максимального піку чисельності білокрила досягає в другій половині літа, коли створюються найкращі умови для розмноження шкідника. Білокрилка завжди ховається на нижньому боці листка. Удень шкідник літає мало, тільки якщо комах потривожити, вони злетять, але незабаром повернуться на колишнє місце. Увечері білокрила може перелітати далеко в пошуку нового місця для поселення. Вибравши рослину, відразу ховається під її листками.

Заходи захисту

Для відловлювання дорослих особин, можна застосовувати клейові пастки. Шкідників приваблює яскравий колір, вони сідають на приманки й прилипають. Обприскування рослин хімічними засобами захисту рослин треба починати за появи первинних вогнищ білокрилки, застосовуючи інсектициди дозволені для використання на території України. Захисні обробки слід проводити в безвітряну погоду в ранкові або вечірні години.

Фото без опису

Капустяна попелиця

Капустяна попелиця протягом року дає багато поколінь. Імагойличинки попелиці вводять у рослину ферменти слини й висмоктують сік. У рослині знижується кількість хлорофілу, цукрів і вітамінів. Пошкоджені листки жовтіють, скручуються і засихають. Розвиток качана в капусти припиняється. На насінниках квітконосні пагони та стебла верхівок стають червоно-фіолетовими, засихають і не утворюють насіння. Особливочисленнаташкодочиннапопелицявдругійполовиніліта. Першуполовинулітарозмножуєтьсянадикиххрестоцвітих. Пошкодженіпопелицеюкапустянірослинийбур’янитребазнищувати.

Заходизахисту

Знищенняпіслязбиральнихрешток (дворазоведискування) йбур’янівізродиникапустяних. Глибоказяблеваоранкаполівізметоюзаорюваннярослиннихрешток. Розміщенняпоблизуділянокізкапустоюнектароносів (кріп, морква, фацеліяйін.) дляпринаджуванняентомофагів. Уразівиявленняпершихосередківшкідникатачисельності 150 особин / 10 рослиндоцільнозастосовуватиінсектициди дозволені для використання на території України.

Фото без опису

Капустяна муха

Капустяна муха — одинізнайнебезпечнішихшкідниківкапусти, атакожредискийредьки. Великоїшкодизавдаютьудощовитірокиабоназрошуванихземлях. Залежновідперіодуактивностірозрізняютьвеснянуйлітнюкапустянумухи. Веснянавилітаєзукриттявперіодцвітінняберезийкульбаби, масововідкладаєяйця, колицвітебузок. Другахвиляпочинаєтьсявкінцічервня, алетепершкодитьтількипізнійкапусті, оскільки, якіблішки, здатнасильношкодититількимолодимрослинам.

Личинкиживутьнакорені, об’їдаючийогозовні, частовгризаютьсявсерединукореня. Рослинизпошкодженимкоріннямгинуть. Самкавідкладаєяйця (до 150 шт.) нанижнічастинистебелкапустяноїрозсади, посадженоїувідкритийґрунт. НабільшійчастинітериторіїУкраїнирозвиваютьсядвапокоління, наПівдні — три. Черезтижденьз’являютьсяличинки, якізразувгризаютьсявкорінь.

Заходизахисту

• дотриманнясівозміни;

• восени, післязниженнятемпературидо + 5 °C, требаперекопатиземлю, цезруйнуємісцязимівлішкідника.

• допосадкикапустипотрібновнестивґрунтпрепаратпротиґрунтовихшкідників. Розподілитирівномірнопоповерхніґрунтуйперемішатизверхнімшаромземлі.

Фото без опису

Капустянасовка

Капустянасовкадаєдвапоколіннянарік. Засвоєжиттясамкавідкладаєдо 1,5 тис. яєць. Капустянасовкаможерозмножуватисянабагатьохрослинахібур’янах.

Цейметеликлітаєтількивночі, зовнісхожанавеликуміль, авденьховаютьсяузатишнихмісцях. Розмірізрозправленимикрилами — близько 5 см. Забарвленавнепоказнівідтінкисірогоікоричневого. Залітонароджуютьсядвапокоління: кладкаяєцьдляпершоговідбуваєтьсяізсерединитравнядокінцячервня, длядругого — ізсерединилипнядопочаткувересня. Цітермінимайжезбігаютьсязперіодамильотубіляна, щооб’єднуєзахиствідобохметеликіводночасно. Метеликидодатковоживлятьсянектаромквіток, найчастішебур’янівТривалістьльотуметеликівстановить 30–45 діб, масовийлітспостерігаєтьсяпротягом 20–25 діб. Яйцясамкавідкладаєгрупамипо 20–80 шт. нанижнійбіклистківрізнихкультурнихрослинібур’янів, найчастішекапустяних. Плодючість — від 600 до 2600 яєць. Високітемпературийнизькавологістьповітрявперіодльотуметеликівобмежуютьїхнюплодючість.

Заходизахисту

• Зяблеваоранка. Культиваціяміжрядьуперіодмасовогозаляльковуванняпершоїгенерації. Знищенняквітучихбур’янівпідчасдодатковогоживленняметеликів;

• двавипускитрихограмипо 40–50 тис. особин /гапротикожногопоколінняшкідника — напочаткувідкладанняяєцьічерез 6–7 дібпісляпершоговипускання;

• застосуваннябіопрепаратівабоінсектицидівдоцільнезазаселеннясовкою 5% рослинізсередньоющільністюдвійбільшегусеницьнаоднурослину.

Фото без опису

Хрестоцвітіблішкишкодятькапусті, редисувідразупіслясадіннятапоявисходів. Цежукизяйцеподібнимчивидовжено-овальнимтіломдо 3–3,5 ммзавдовжки. Зимуютьдоросліблішкиуверхньомушаріґрунтупідрослиннимирешткамийопалимлистямнагородахічагарниках. Змісцьзимівлівиходятьуквітні. Хрестоцвітаблішкадуженебезпечнадлярозсадикапустивпершихдватижні, аджепошкоджуєточкироступроростків, томузнищуєїхповністю. Такожжукивигризаютьдіркиналистікапусти, простоперетворюючиїхнасито: якщовчаснонепровестиобробку, вониможутьвинищитивсюгрядку. Занаявності 1–3 блішок/м² потрібнотерміновообприскатиінсектицидамидозволеними для використання на території України. Жукидужеактивнівспекотнусонячнупогоду, згризаютьлисткимолодихрослин. Укінцічервня — першійполовинілипняз’являютьсяжукиновогопокоління, якіживлятьсяпізньоюкапустоюйіншимирослинами.

Заходи захисту

• глибокаоранкаабоперекопуванняґрунту;

• своєчаснесадіннядобрерозвиненоїрозсади;

• систематичнезнищеннябур’янів;

• застосуваннябіопрепаратів.


Фото без опису

Капустяна міль

Капустянаміль — ценевеликийбурувато-коричневийметеликізвузькимикрилами. Гусеницівиїдаютьм’якушлистка, незачіпаючишкіркизверхньогобоку. Унаслідокцьогоутворюютьсячисленнінапівпрозоріокругліплями. Літаютьусутінках, живлятьсянаквіткахкапустянихрослин. Накапустінайнебезпечнішимиєпошкодженняуфазуутвореннякільця («сердечка»).

Заходизахисту

• Знищеннярослиннихрешток, наякихзимуєкапустянаміль;

• глибоказяблеваоранка;

• захиствідбур’янівізродиникапустяних.

Зазаселення 10% рослинічисельності, щоперевищує 4–5 гусеницьнаоднурослину, доцільнообприскуватибіопрепаратамиабоінсектицидамидозволеними для використання на території України.

Фото без опису

Капустяний білан

Укапустяногобіланаметеликикремувато-білізчорнимиплямаминакрилах, літаютьудень. Пошкоджуютьхрестоцвітікультури. Самкивідкладаютьнанижнійбіклистківяскраво-жовтівидовженіяйця, розміщуючиїхкупкамивід 25 до 150 шт. укожній. Гусеницізавдовжки 40 ммсіро-зелені, зпоперечнимирядкамитемно-бурихплямжовтимибічнимисмужкамитачисленнимищетинкамизволоскаминатілі. Живутьневеликимигрупами. ПротягомрокурозвиваютьЗ–4 покоління.

Заходизахисту

• Спалюваннялистяйперекопуванняґрунту;

• знищеннякапустянихбур’янів;

• обробкабіологічнимийхімічнимипрепаратамивиправданавразізаселенняшкідником 10% рослинізсередньоющільністю 3–5 гусеницьнаоднурослинууфазулистковогокільцяйзав’язуваннякачана.

Длязахистувідхворобкапустиакцентпотрібноробитинапрофілактику. Капустасхильнанагромаджуватиотруйніречовинивлистках, томуобробкаотрутохімікатаминебажанаймаєпроводитисятількивкрайньомуразійдоутворенняголівок.

Якпрофілактикасліддотримуватисясівозміни, ізолюватипосадкикапустивідспорідненихкультур, використовуватистійкідохворобсортиугібриди, здоровурозсадуінасіння, вчаснознищуватисильнозараженітазагиблірослини, глибокоперекопуватиґрунтпідзиму, ретельноприбиратийзнищуватирослиннірештки.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь